Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
551 postów 3897 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Oświadczenie Kongresu Polski Suwerennej

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

POLSKOŚĆ i SUWERENNOŚĆ - to programowo-organizacyjne minimum wspólnego działania

 

Tak jak zapowiedzieliśmy w ” Liście otwartym KPS do KOREUS ” w przeddzień 99 rocznicy święta Niepodległości Polski, reaktywujemy inicjatywę polityczną z lat 2003/2004 i zapraszamy wszystkie polskie środowiska polityczne i osoby prywatne, gotowe współuczestniczyć w pracach Kongresu Polski Suwerennej, do podjęcia wspólnego dzieła.  

 

Nie istnieje zamiar podporządkowywania kogokolwiek komukolwiek natomiast istnieje wymóg  merytorycznego wkładu, kompetencji, gotowości na współpracę w  ramach spójnego programu i sprawnej, efektywnej organizacji.  Niżej, w Oświadczeniu KPS z dnia 17 listopada 2017 roku zawieramy minimum programowo-organizacyjne z podstawowym warunkiem wstępnym: polskość i suwerenność ( nie mylić z PiS).

Wszystkich otwartych i gotowych do współpracy, współtworzenia i współdziałania prosimy póki co o kontakt za pośrednictwem adresów mailowych zawartych na stronie  internetowej WPS :  https://wiernipolsce1.wordpress.com

Pierwszy etap, to po zadeklarowanej elektronicznie gotowości do spotkanie – spotkanie w realu w najbliższym czasie. Proponujemy  w Warszawie lub w Łodzi, ale możliwe jest ustalenie innych lokalizacji.

Paweł Ziemiński   -  

 

Oświadczenie

Kongres Polskie Suwerennej( KPS) – podobnie jak w momencie zainicjowania w roku 2003, tak i obecnie, w roku 2017 –  jest ogólnonarodowym, ponadpartyjnym ruchem społecznym Polaków. Za Polaka uznajemy każdego kto zamieszkuje na terenie Polski lub w miejscu swego stałego lub czasowego pobytu za granicą, i kto wiąże swój etniczny, historyczny i kulturowy rodowód ze swą Ojczyzną – Polską. Krajem słowiańskim, należącym do wielkiej, starożytnej rodziny ludów słowiańskich, posiadających własną – przedchrześcijańską i chrześcijańską historię, mających za sobą własną tradycję zorganizowanego życia wspólnotowego – poczynając od wspólnot rodowych, mirów ludowych, królestw i monarchii konstytucyjnych, a kończąc na państwach narodowych, związkowych państwach wielonarodowościowych i republikach ludowo-demokratycznych.

KPS jest inicjatywą polityczną powołaną w oparciu o art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nawiązującą do dorobku programowego i politycznego Kongresu Polski Suwerennej z roku 2004, znajdującym bezpośredni wyraz także w Oświadczeniu –  złożonym  w dniu 20 kwietnia 2004 r. , w trakcie 5 dnia obrad 73 posiedzenia Sejmu IV kadencji – przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisława Jankowskiego w imieniu grupy wyborców , obywateli, członków Kongresu Polski Suwerennej ( treść  dokumentu  w archiwach Sejmu RP).

 

Członkostwo w KPS jest dobrowolne. Każdy kto jest Polakiem, bez względu na wyznanie religijne, kto lojalnie i solidarnie z innymi zobowiązuje się działać dla teraźniejszego i przyszłego dobra wspólnoty narodowej i państwowej, kto łączy swoje osobiste losy z losami innych Polaków może być członkiem KPS.

 

KPS jest organizacją świecką nie podlegającą  zwierzchnictwu, patronatowi ani doradztwu kościołów lub instytucji religijnych.

 

Celem KPS jest aktywizacja i organizacja Polaków do działań dla urzeczywistnienia suwerenności w podstawowych dziedzinach życia państwowego, czyli:

1) w stosunkach międzynarodowych i polityce zagranicznej,

2) w kształtowaniu instytucji finansowych i instrumentów finansowych, a w szczególności: systemu bankowości krajowej, pozycji    i funkcji zagranicznych banków i instytucji finansowych, emisji pieniądza ( złotego polskiego), zasad udzielania kredytów,

3) w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa państwa,

4) w dziedzinie komunikacji społecznej i informacji,

5) w odniesieniu do własności i sposobów zarządzania zasobami naturalnymi i przestrzenią gospodarczą,

6) w dziedzinie tworzenia i egzekwowania prawa,

7) w dziedzinie edukacji, nauki i kultury,

8) w kształtowaniu ustroju polityczno – administracyjnego oraz  społeczno-gospodarczego kraju,

9) w kształtowaniu form i sposobów utrwalania i przekazywania tradycji i dziedzictwa narodowego,

10) w dziedzinie bieżącej polityki społeczno – gospodarczej

 

KPS dążyć będzie wszelkimi pokojowymi środkami do jednoczenia społeczeństwa w celu sprawowania rzeczywistej władzy przez Naród Polski, do budowy państwa obywatelskiego przez Obywateli i dla Obywateli.

W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa  fizycznego, ekonomicznego lub kulturowego Polaków lub zagrożenia  integralności  bądź  bezpieczeństwa  państwa, członkowie KPS winni wypełnić swój obowiązek konstytucyjny obrony Ojczyzny, zgodnie z art. 85, pkt.1  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz  skorzystać z przysługującego Im prawa do obrony koniecznej, zgodnie z  art. 25 kodeksu karnego  Rzeczypospolitej Polskiej.

W stosunkach międzynarodowych KPS  działać będzie w kierunku pokojowej koegzystencji narodów i państw z poszanowaniem zasad suwerenności, respektowania praw do samostanowienia i równouprawnienia narodów i państw, działania na zasadach wzajemności i korzyści dwustronnych oraz wyzbycia się praktyki i dążeń do dominacji, kolonizacji, eksploatacji, czy podporządkowywania jednego państwa interesom, woli, czy celom politycznym innego państwa lub organizacji międzynarodowej. Zasadę swobodnego zawierania umów między państwami z jednoczesnym zagwarantowaniem prawa do ich wypowiedzenia uważamy za nienaruszalną i obowiązującą każdą ze stron umowy międzynarodowej.

 

Struktura:

 

 1. Rada Programowa KPS

 

1.2. Pracownia ds. programu społeczno-gospodarczego

1.2. Pracownia ds. prawno-konstytucyjnych

1.3. Pracownia ds. polityki krajowej i zagranicznej

 

 1. Biuro Organizacyjne KPS

 

2.1  Sekretariat

2.2. Rada Pełnomocników Krajowych i Zagranicznych

2.3. Komisja Kontroli Wyborów i Referendów

2.4. Sekcja ds. Wolontariatu i Bezpośrednich Akcji Publicznych

 

 1. Biuro Informacyjne KPS

 

3.1. Rzecznik Prasowy KPS

3.2. Studio Medialne KPS

3.3. Ośrodek Badania Opinii Społecznej KPS

 

Łódź-Warszawa- Gdańsk, dnia 17 listopada 2017 roku

z up. organizatorów, dr Paweł Ziemiński, koordynator ogólnokrajowy KPS

KOMENTARZE

 • Skromny odzew - czyżby to rezultat pokory -?
  "Każdy kto jest Polakiem, bez względu na wyznanie religijne, kto lojalnie i solidarnie z innymi zobowiązuje się działać dla teraźniejszego i przyszłego dobra wspólnoty narodowej i państwowej, kto łączy swoje osobiste losy z losami innych Polaków może być członkiem KPS."

  Czyżby ten fragment wzbudził niechęć Czytelników i stworzył asumpt do negatywnych ocen? Czytelników jakiej narodowości - ? Polaków, zindoktrynowanych przez żydo-katolicyzm, czy Żydów -?
 • @Rzeczpospolita 11:43:42
  Na co Pan liczy? Daj Pan przykład czynem, a nie pisaniną..

  "W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego, ekonomicznego lub kulturowego Polaków lub zagrożenia integralności bądź bezpieczeństwa państwa, członkowie KPS winni wypełnić swój obowiązek konstytucyjny obrony Ojczyzny, zgodnie z art. 85, pkt.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz skorzystać z przysługującego Im prawa do obrony koniecznej, zgodnie z art. 25 kodeksu karnego Rzeczypospolitej Polskiej."

  Co do słuszności powyższego nie mam wątpliwości, ale mam pytanie.
  Ilu dzisiaj wyeliminował Pan fizycznie antypolskich kurew i złodziei pasoŻYDujących na Polsce? No może dziś w sabat nie wypada, to z chęcią dowiem się o Pańskich osiągnięciach w tym temacie na przestrzeni całego życia?


  No widzi Pan... od pisaniny do czynów daleko :(((

  Ale 5* dam.. bo chociaż coś Pan robi
 • Nowa partia
  Jaki by ten Marsz Niepodległości nie był i pod jakim hasłem, to jednak poruszył coś w świadomości Polaków. Domyślam się, że jak zwykle była to koronkowa akcja wiadomych sił, aby wywołać kolejną awanturę z polskimi "nazistami" w roli głównej. Jednak w rezultacie poszedł impuls do Narodu aby odrzucić kompleksy wobec zachodu i poczuć własną wartość. Stąd już prostsza droga do określania naszej Polskiej bytności na zdrowszych warunkach. Dlatego uważam, że Pańska inicjatywa jest cenna i na czasie. Jednak od świadomości do działania zwykle długa droga i do uzyskania przyzwoitej liczebności na zwołanym kongresie przyjdzie długo czekać. Jednak kierunek szczery i słuszny, więc z biegiem czasu liczebność sympatyków kongresu na pewno się zwiększy.
 • Panie Dariuszu Panie Pawle.
  Tylko ze ścieżek idących w tym samym kierunku może powstać trakt. To, że nasze ścieżki, tak jak i wielu innych inicjatyw politycznych, się zbiegają widać gołym okiem. Zatem bierzmy się do roboty i to w sposób właściwy dla czasu i problemu. KoReUs działa jako jako jedno z ogniw wielobiegunowej sieci współpracy. Przyjęliśmy, ze w tej sieci "kto ma inicjatywę, ten rządzi" i sprawdza się to bez względu co na ten temat wypisują podręczniki doktryn politycznych. Do końca lutego w ramach tej sieci chcemy dopiąć i to dopiąć na pozio9mie eksperckim sprawy: nowej architektury monetarnej, związków gospodarczych o strukturze sieciowej i integracji produktowej oraz powszechnego samorządu gospodarczego. Mamy obiecane sale na terenie Sejmu aby organizowanym w tych obszarach konferencjom nadać właściwą rangę. Zatem bez żadnych warunków wstępnych zapraszam Was do roboty. Proszę wystawcie chociaż po jednym ekspercie we wskazanych tematach.
  Dlaczego te a nie inne tematy: dlatego, że zdążyliśmy wokół nich skompletować mocne ekipy już na jakieś 70% dogadane. Tu nie ma innej metody. Musimy działać według japońskiej zasady step-stop-step. Wszystko musi się utrzeć i uciera się.
  Ze swej strony zapewniamy, że przystąpimy do każdego tematu, który Panowie postawicie do eksperckiego rozpracowania. Ani się zorientujemy, a "trakt" będzie gotowy.

  Pozdrawiam i zapraszam do sieci. Struktury hierarchiczne to przeżytek. Stworzymy je wtedy gdy ze względów proceduralnych staną się niezbędne. Myślę tu o wyborach.

  Pozdrawiam i czekam.
 • @nikander 17:56:02
  Ze swojej strony tylko dodam, że obecne zawirowania polityczne, a zwłaszcza blamaż "totalnej opozycji" sprawia, że spora grupa dotychczasowych wyborców PO et consortes, zrazi się do swoich ulubieńców. Ponieważ ideologia PiS rodem z kruchty, trzyma ich z daleka od tej frakcji, przewiduję, że nadstawią ucha na argumenty grupy politycznej, która będzie:
  1. dawała nadzieję na uczciwe gospodarowanie majątkiem państwa
  2. miała dobro Polski na pierwszym miejscu
  3. podchodziła do ekonomii w nowoczesny i rozwojowy sposób
  4. wyraźnie oddzielała sprawy państwowe od religijnych

  Trzeba teraz zebrać się w silną grupę i docierać do świadomości obywateli z jasnym programem.
 • @Kruk63 10:25:50
  Myli się Pan. Ostatnio na antenie TOK FM wypowiedział się jakiś profesor (mniejsza o stację i o niego), powiedział coś mądrego, co mnie przekonuje:

  "Wyborów nie wygrywa się, tylko przegrywa"

  Patrząc na polską scenę polityczną od 89roku sprawdza się to doskonale,
  dochodzący do władzy nie są nigdy ulubieńcami ludu, tylko lud wk..ny odsunął od władzy poprzedników - przegrali wybory.
  Przy obecnym finansowaniu partii politycznych oraz medialnym wsparciu mamy dwie strony tego samego medalu (POPiS) z przybudówkami sterowanymi (pomijam sterowanie i finansowanie zewnętrzne, a to też istotne).

  W obecnym stanie medialno finansowym, partii bez smyczy Koshernostry nie dane będzie zaistnieć..

  Oczywiście zawsze cud może zdarzyć się, ale od czego są fałszerstwa, piątkowy samobójca, więzienia bez wyroku itd..

  Granie w ich grę na ich zasadach nie daje możliwości wygranej.. tak to już skonstruowane jest.. można tylko wstać, wywrócić szachownicę jedną ręką, a drugą sięgnąć po nabitego Colta.. tylko tak można wygrać :((
 • @wk..ny 13:19:13
  po to aby stan rzeczy trwał wpajają nam od chrztu: nie zabijaj, nie czyń drugiemu co tobie nie miłe, nastaw drugi policzek itp. bzdety, gdzie uny stosują się do zupełnie innych praw.. Niestety chrześcijanie tego nie widzą i niczym te potulne owieczki idą na rzeź :(((

  Marzy mi się, aby te owieczki zmądrzały, że są jednak baranami okłamawanymi, a baran jak to baran, głupi, ale ma rogi, a milion baranich rogów zmiótłby z powierzchni Ziemi każde gnazdo szerszeni, nie tylko na Wiejskiej.. bo baran głupi jest, ale jak się rozpędzi to Waszyngton, Brukselę, czy też TelAviv zrówna z ziemią.. Ale tu kolejny problem, owcom rogi z szatanem kojarzą się :(((((((((((((((((((((((((((
 • @wk..ny 13:19:13
  Myślę, że to pan nie ogarnia rzeczywistości wystarczająco czule ;) aby dostrzegać, że w historii dzieją się rzeczy nie do pomyślenia. Wynika to m.in. z tego, że ci, którzy prawdziwie rządzą światem mają jakąś tam wizję przyszłości i starają się tą wizję naszymi rękami zmaterializować. Podejrzewam, że ta wizja w żaden sposób by nam się nie spodobała i świadomie nigdy byśmy się nie zgodzili na udział w takiej rozgrywce. Dlatego działania są prowadzone nie wprost. Na przykład zapaliło się na styku Rosja - Ukraina, a na zapleczu, w Polsce rozpalano nienawiść przeciwko Ruskim. Z większej perspektywy wszystkie działania zdążały do dużej wojny pomiędzy Europą a Rosją. Na szczęście jakoś nie zapaliliśmy się do wojaczki i plan by pewnie nie wypalił. Stąd ogłoszono reset i nastąpiło nowe rozdanie. Wojny nie będzie. Przez ten trochę długi przykład pragnę pokazać, że sterowanie z góry nie jest na "twardo", ale na "miękko". Przy takim sterowaniu wszystko może się zdarzyć, ale trzeba wypróbować sposobność, aby się przekonać do czego sytuacja doprowadzi. Dzisiaj mamy taka sposobność, że w kraju o wybitnie trudnym do wytresowania społeczeństwie (praktyka z lat komuny) pojawiła się głęboka nisza na rynku poparcia politycznego. Jakby tego było mało, dotyczy to tej części społeczeństwa, która jest w stanie docenić realny program naprawy kraju i państwa. Zresztą chyba nikt zdrowy na umyśle, nie twierdzi, że chodzi o przejęcie władzy w najbliższych wyborach. Wejście do sejmu, to byłby już ogromny sukces i baza do dalszego edukowania społeczeństwa.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930